2022 06 10 Bendruomenės šventė „Sportuokime kartu“

            Saulėtą ir šiltą birželio 9-osios popietę mokykloje vyko Bendruomenės šventė „Sportuokime kartu‘. Į renginį atvyko svečiai – Šiaulių miesto mero pavaduotojai Simona Potelienė ir Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto garbės pilietis, treneris Antanas Sireika, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Silva Sabaliauskienė, Šiaulių Rotary klubo „Harmonija“ buvusi prezidentė Dalia Liolytė, klubo narės Alma Klupšienė, Genovaitė Kačiuškienė, Giedrė Brazlauskaitė, UAB „Grinbeta“ projektų vadovas Dovydas Bitėnas, UAB „Energy House“ direktorius Paulius Klibavičius, UAB Vilmers atstovė Simona Janėnė. Mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė bendruomenės vardu dėkojo Šiaulių Rotary klubui „Harmonija“, UAB Vilmers, UAB „Grinbeta“, UAB „Energy House“ už nuoširdžią ir geranorišką paramą, skirtą mokyklos edukacinių erdvių kūrimui. Šventės metu buvo atidaryta lauko klasė – rėmėjų dovana mokyklai.

 

 

              Mokykloje svarbūs visi – mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, aptarnaujantis personalas. Kokius išbandymus besiųstų laikas, džiaugiamės savo bendruomenės sutelktumu, atsidavimu, nuoširdžiu bendradarbiavimu, pagalba ir pagarba vienas kitam. Padėkos žodžius mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė skyrė kiekvienam bendruomenės nariui. Už kūrybišką pedagoginę veiklą, nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą mokiniams, iniciatyvumą, idėjas, mokinių pasiekimus vardinėmis padėkomis apdovanoti bendruomenės narių išrinkti mokytojai, mokytojų padėjėjos, mokinių tėvai. Padėkota Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ ir Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų bendruomenėms už bendradarbiavimą ir partnerystę auginant jauną žmogų. Už gerą elgesį, individualią mokymosi pažangą, aktyvų dalyvavimą  festivaliuose, konkursuose, parodose, varžybose, pasiektus laimėjimus apdovanoti 9 mokyklos mokiniai. Nuoširdus ačiū restorano KFC kolektyvui už dovaną šiems vaikams – vaišes ir nuostabiai praleistą laiką.
               Šventę lydėjo džiaugsmas, šypsenos, gera nuotaika. Savo dainomis visus džiugino dainavimo būrelio „Melodija“ vaikai, vadovaujami mokytojos Laimos Kulšytės. Teatro būrelio „Saulės zuikučiai“ mokiniai ir mokytoja Daiva Laurutienė dovanojo istoriją – „Zuikio kelionė“. Trenerė Jurga Mikelionienė šventės dalyvius pakvietė į nuotaikingą mankštą ir pažadėjo tęsti bendradarbiavimą, už tai  esame dėkingi.
             2020 metų liepos mėnesį mokykla laimėjo sporto projektą „Aš aktyvus“, finansuojamą Sporto rėmimo fondo. Per tą laikotarpį mokyklos lauko erdvės praturtintos mokinių aktyviai sportinei veiklai pritaikyta įranga, kuria naudotis kviečiama ir vietos bendruomenė. Šventės dalyviai turėjo galimybę dalyvauti įvairiausiose veiklose, aktyviai ir linksmai praleisti laiką. Komandos aplankė spalvotas stoteles, kuriose atliko įdomias, nuotaikingas užduotis.
              Ačiū visiems, dalyvavusiems Bendruomenės šventėje, ačiū organizatoriams ir šventės rėmėjui CEO Cupernican direktoriui Edvardui Karžinauskui. Tegul likusios mokslų metų dienos neprailgsta, o vasaros atostogos būna saugios, kupinos saulės ir gerų įspūdžių.  Informaciją parengė Roma Rimkevičienė