Mokinių priėmimas

 Laisvos vietos
Yra laisvų vietų į visas 1-10 klases ir Socialinių įgūdžių ugdymo klases

Teisinė informacija:
  • Mokinių priėmimo į Šiaulių ..Ringuvos“ mokyklą tvarkos aprašas  doc
  • Mokinių priėmimo į Šiaulių ..Ringuvos“  mokyklą komisijos darbo reglamentas  doc 
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas  pdf 

Priimant į mokyklą būtini šie dokumentai:
1. Prašymas 
2. Mokinio  asmens dokumento kopija 
3. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma „Dėl specialiojo ugdymosi ir/ar švietimo pagalbos skyrimo“
4. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo“
5. Medicininis pažymėjimas forma Nr. 046/a (elektroninis variantas) 
6. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas
Dokumentus galima pateikti mokyklos raštinėje:
      Pirmadienį – ketvirtadienį: 8.00 – 17.00 val. 
      Penktadienį:  8.00 – 15.30 val. 
      Pietų  pertrauka: 12.00 – 12.45 val.