Veiklos kokybės įsivertinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai
1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  įsakymas Nr. V-267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“ (2016) 
2.  Priedas Nr. 1. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara (Nauji rodikliai)
 3. Priedas Nr. 2. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema
 4. Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos
5. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika
6. Šiaulių ,,Ringuvos‘‘ specialiosios mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas pdf
7. Šiaulių ,,Ringuvos‘‘ specialiosios mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo veiklos planas 
8.Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos plačiojo įsivertinimo ataskaita 2019 
9. ,,Šiaulių ,,Ringuvos“  mokyklos giluminio  įsivertinimo ataskaita 2020