Civilinė sauga

Elgesio rekomendacijos :
 • Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui pdf 
 • Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms organizavimas doc 
 • užkrečiamų ligų atveju pdf  
 • kaitros metu pdf 
 • speigo metu  pdf
 • esant biologinei taršai pdf 
 • esant cheminei avarijai  pdf 
 • gavus įtartiną laišką ar paketą pdf 
 • kilus radiaciniam pavojui pdf
 • potvynio metu pdf 
 • uragano metu pdf