Projektinė veikla

 
Informaciją  ruošia  – mokytoja Daiva Laurutienė

Projektai 2020-2021 m.m.  pdf

Projektai 2019- 2020 m.m.  pdf 

Projektai -2018-2019 m.m.  pdf 

 
     

 

   
 
 
 
Šiaulių „Ringuvos“ mokykla 2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, kuris yra įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu mokykla gavo 10 planšetinių kompiuterių. Projekto koordinatorė – direktorė Lijana Giedraitienė.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia
 

 

 

 
Šiais mokslo metais Šiaulių „Ringuvos“ mokykloje vykdomas Europos Komisijos „Erasmus+“ KA1 programos finansuojamas konsorciumo projektas „Inovatyvus mokytojas – sėkmingas mokinys“, Nr. 2020-1-LT01-KA101-077614.
Projekto trukmė – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. liepos 31 d.
Įgyvendinus projektą, pedagogai įgis kompetencijų, leidžiančių įdiegti naujus, inovatyvius mokymo metodus į ugdymo procesą  (skaitmeninių priemonių parinkimas, kūrimas ir taikymas), sudaryti prielaidas sėkmingam ir rezultatyviam specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymui(si) klasėje siekiant ugdymo kokybės bei padidins projekte dalyvaujančių asmenų profesinius įgūdžius ir kompetencijas.
Projekto tikslų įgyvendinimui suplanuoti  darbo stebėjimo vizitai Bulgarijos, Turkijos ir Ispanijos mokyklose, bei  kursai Graikijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Konsorciumo koordinatoriai Šiaulių sanatorinė mokykla. Partneriai – Panevėžio „Vyturio” progimnazija,  Šiaulių „Ringuvos” mokykla. Projekto koordinatorė mokykloje – mokytoja Daiva Laurutienė.
 

Šiaulių „Ringuvos“ mokykloje vykdomas Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo „Nordplus Junior“ programos finansuojamas konsorciumo projektas ,,Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose ugdant vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių‘‘ Nr. NPJR-2020/10245.
Projekto trukmė – 2020 m. rugpjūčio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.
Šio Nordplus projekto idėja yra sukurti bendrą praktinės pagalbos vadovą, mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais, fizinio aktyvumo pamokose.
Projekto tikslų įgyvendinimui suplanuoti  darbo stebėjimo vizitai Estijos, Lietuvos, Latvijos partnerių mokyklose.
Konsorciumo koordinatoriai  Rygos 5-oji pradinė mokykla – Plėtros centras. Partneriai – Estijos, Šiaulių sanatorinė mokykla, Šiaulių „Ringuvos” mokykla. Projekto koordinatorė mokykloje – mokytoja Daiva Laurutienė ir projektų darbo grupė.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti   ČIA 

 

 

Šiais mokslo metais Šiaulių „Ringuvos“ mokykloje vykdomas projektas „Aš aktyvus“, Nr. SRFSIĮ-2020-1-0213. Projektas bendrai finansuojamas Sporto fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Projekto trukmė – 2020 m. liepos 20 d. – 2023 m. liepos 31 d.
Projekto tikslas – organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę. Užsibrėžtam tikslui pasiekti mokyklos erdvėje, planuojama įrengti lauko treniruoklių aikštelę, kurioje vyktų nuolatinio pobūdžio veiklos: įvairių sporto šakų treniruotės; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla. Koordinatorė – mokytoja Daiva Laurutienė.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti ČIA 
 

 
     Šiaulių „Ringuvos“ mokykloje vykdomas projektas „Sportuokime kartu – kartu mes galime” .
Projekto trukmė – 2020 m. 09 mėn. – 2020 m. 12 mėn.
Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos projekto „Sportuokime kartu: kartu mes galime daugiau“  dalyviai: Šiaulių „Ringuvos“ mokykla ir Kuršėnų lopšelis – darželis „Eglutė“.
Koordinatorius – Mokymosi be sienų darbo grupė.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti ČIA 

 
Šiaulių „Ringuvos“ mokykloje, nacionaliniu lygmeniu, vykdomas projektas „Sensomotorinis ugdymas“  kartu su UAB ,,Eventus group“ .
Projekto trukmė – 2020 m. 09 mėn. – 2021 m. 09 mėn.
Koordinatorė – mokytoja Margarita Jurevičienė.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti ČIA 

 


 
        Šiaulių „Ringuvos“ mokykla prisijungė prie Lietuvos ugdymo įstaigų vykdomos darnaus vystymosi įgūdžių programos – DARNI MOKYKLA. 2020 m. 12 mėn. – 2021 m. 06 mėn. Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos „Darni mokykla“ programos koordinatorė – mokytoja Daiva Laurutienė ir projektų darbo grupė.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti ČIA
 

 

 
 
     Nuo 2020 m. 12 mėnesio Šiaulių „Ringuvos mokykla užregistruota eTwinning Live platformoje – tarptautinių projektų ir partnerių paieškos, bendradarbiavimo sistemoje. Mūsų įstaiga nuo šiol yra matoma visame pasaulyje. Koordinatorė – mokytoja Daiva Laurutienė. 


 
 
 
           Nuo 2020 m. 12 mėn. Šiaulių „Ringuvos“ mokykla užregistruota SELFIE įrankių naudojimo sistemoje, atliekant tarptautinių projektų anketines apklausas.
      Nuo 2021 m. 01 mėnesio mokykla užregistruota ESPRESSO naudojimo sistemoje,  tarptautiniam bendradarbiavimui ir projektų paraiškų teikimui. Koordinatorė – mokytoja Daiva Laurutienė.
 

 

 
 
 
Norime pasidžiaugti, kad Šiaulių „Ringuvos“ mokykla vykdydama sporto projekto „Aš aktyvus“ veiklas buvo atrinkta iš daugelio Lietuvos įstaigų ir gavo Socialinės įtraukties ženklą, kuris žinomas visame pasaulyje. Ženklą įstaigos gauna organizuojant fizinio aktyvumo veiklas įvairių gebėjimų vaikams bei siekiant kurti įtraukiojo ugdymo perspektyvas.
Visas pasaulio šalių įstaigas, gavusias šį ženklą galite rasti ČIA