Darbuotojų pareigybių aprašymai

 • Apsaugos darbuotojo pareigybės aprašymas doc 
 • Bibliotekininko pareigybės aprašymas  doc
 • Budėtojo pareigybės aprašymas  doc
 • Buhalterio, apskaitininko pareigybės aprašymas doc 
 • Dietisto pareigybės aprašymas  doc
 • Direktoriaus pareigybės aprašymas   doc
 • Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas  doc 
 • Kiemsargio pareigybės aprašymas  doc 
 • Kompiuteristo pareigybės aprašymas  doc 
 • Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas doc
 • Mokytojo pareigybės aprašymas  doc 
 • Naktinės auklės pareigybės aprašymas doc 
 • Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas  doc
 • Raštvedžio ir archyvaro pareigybės aprašymas  doc
 • Sandėlininko pareigybės aprašymas doc 
 • Siuvėjo pareigybės aprašymas doc
 • Skalbėjo pareigybės aprašymas doc 
 • Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas doc
 • Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas doc 
 • Vairuotojo pareigybės aprašymas doc 
 • Valytojo pareigybės aprašymas doc 
 • Virėjo pareigybės aprašymas doc 
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašyma doc 
 • Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas doc 
 • Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas doc