Socialiniai partneriai


  • Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
  • Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas
  • Šiaulių „Aušros“ muziejus
  • Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
  • Šiaulių profesinio rengimo centras
  • Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas
  • Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras

 


 

          Tarptautinė sutartis su  Rygos (Latvija) 5-ąja pradine mokykla/ plėtros centru, projektui „Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose ugdant vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių“.