Veiklos dokumentai

 
  1. Mokyklos strateginis veiklos planas 2022-2024m.m.  pdf
  2. Mokyklos ugdymo planas 2021- 2022m.m.   doc
  3. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės   doc
  4. Mokyklos etikos kodeksas doc