Apie mus

                                                  

 • Mokyklos laikraštis ,,Ringuvietis“  
 • Mokyklos istorija   doc  
 • Mokyklos vizija 
  Mokykla, užtikrinanti kokybišką ugdymą įvairių gebejimų mokiniams, sudaranti modernias ir saugias sąlygas ugdymos(si) procesui organizuoti, atvira kaitai, nuolat besimokanti
 • Mokyklos misija
  Teikti švietimo pagalbą specialiųjų ugdymos(si) poreikių asmenims, plėtoti jų dvasines, intelektines, fizines galias,  padėti įveikti socialinę atskirtį bei tapti dorais, atsakingais visuomenės nariais 
Mokyklos veiklos prioritetai
 • Kiekvieno mokinio sėkmė 
 • Bendruomeniškumas ir lyderystė
 • Šiuolaikinė ugdymosi aplinka
       Mokyklos vertybės
 • Pagalba 
 • Pagarba 
 • Bendruomeniškumas 
Edukacinės erdvės
Įstaigoje sukurtos visos būtiniausios erdvės mokinių ugdymui(si) ir poilsiui :
 • klasės ir kabinetai
 • biblioteka
 • sporto, treniruoklių, judesio ir padėties korekcijos salės
 • logopedinis kabinetas
 • informacinių technologijų kabinetai
 • žaidimų ir poilsio kambariai
 • penkių pojūčių sensorinis kabinetas
 • multisensorinės edukacinės erdvės kabinetas
 • lauko klasė