Dokumentų formos

 
 • Prašymas ,, Dėl praleistų pamokų pateisinimo“ doc
 • Neformaliojo vaikų švietimo programa   doc
 •  Klasės vadovo veiklos planas     doc
 •  Auklėjamosios grupės  veiklos planas   doc
 •  Pailgintos dienos grupės veiklos planas   doc
 •  Būrelio veiklos programa   doc   
 • Mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo lapas   doc

Vyresniųjų specialiųjų klasių mokytojams
 Pradinių specialiųjų  klasių mokytojams 
 • Individualizuota ugdymo programa   doc
 •  Teminiai planai   doc 
Lavinamųjų klasių mokytojams
 •  Individualizuota ugdymo programa   doc  
 • Teminiai planai    doc