Aktualijos

    In memoriam  VYTAUTAS JOKUBAITIS
    2018-04-18

Gamtai ilgesingai šokant pavasario šokį, balandžio 17 – osios vakarą netikėtai nutilo mokyklos direktoriaus Vytauto Jokubaičio žingsniai amžiname laiko kelyje… Vėjas užpūtė jo gyvenimo žvakę ir nėra Žemėje tokios jėgos, kuri galėtų vėl ją uždegti…
Vytautas Jokubaitis gimė 1958 m. kovo 16 d., Šiauliuose. Baigęs J. Janonio vidurinę mokyklą, 1976 m. įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą ir pasirinko defektologijos (oligofreno pedagogikos su logopedija) specialybę. Savo profesinę patirtį pradėjo kaupti Šiaulių 1-oje pagalbinėje mokykloje – internate, vėliau – Šakių rajono Gelgaudiškio pagalbinėje mokykloje – internate. Po karinės tarnybos 1984 m. grįžo į Šiaulių 1- ąją specialiąją internatinę mokyklą, kur dirbo auklėtoju, nuo 1989 m. – direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 1998 m. Vytautas Jokubaitis paskirtas Jono Laužiko specialiosios mokyklos direktoriumi, nuo 2011 m. vadovavo Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiajai mokyklai. Būdamas jautrus ir atsakingas vadovas, jis nuoširdžiai rūpinosi specialiųjų poreikių vaikų ugdymu, pagalbos šeimai teikimu.
Vytautas mokėjo džiaugtis gyvenimu, buvo puikus vyras, rūpestingas tėvas – kartu su žmona Salomėja užaugino sūnus Vytautą ir Balį, kūrė jaukų namų židinį.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mokyklos direktoriaus Vytauto Jokubaičio mirties užjaučiame jo šeimą, artimuosius ir visus jį pažinojusius.
Atsisveikinimas su velioniu vyks laidojimo namuose  Dvaro   g. 99,  balandžio 19 d. nuo 14.00 val.
Šv. Mišios bus aukojamos Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje balandžio 20 d. 7.30 val.
Laidotuvės – balandžio 20 d. 12 val. Donelaičio  kapinėse.
 
Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos bendruomenė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 04 08 Šiaulių moterų Lions klubo labdaros koncertas
   Balandžio 8 dieną ,,Saulės“ koncertų salėje vyko Šiaulių moterų Lions klubo organizuotas labdaros koncertas, kurio metu koncertavo atlikėja Nancy Vieira iš Cabo Verde. Renginio metu buvo įteikta 300 gėlyčių, kurias pagamino mūsų mokyklos mokiniai, padedami mokytojų Lijanos Pigulevičienės, Dalios Stankevičienės ir Ligitos Anučauskytės.

2018 03 30 Autizmo supratimo diena
          Autizmo spektro sutrikimas – tai ne liga, tai kitoks aplinkos suvokimas, bendravimas, elgesys. Prisidėdami prie iniciatyvos paminėti Autizmo supratimo dieną 1 ir 3 lavinamųjų klasių mokiniai, lydimi mokytojų Sanjanos Šedovikienės, Kristinos Sankauskienės, Margaritos Jurevičienės ir Ritos Šimonėlienės vyko prie Talšos ežero.

 

2018 03 29 Naujos kartos sensorinės įrangos kambario atidarymas  
         Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos mokiniams – puiki pavasariška naujiena:  mokykloje atidarytas sensorinės įrangos kambarys, kuriame šviesų, garsų, vaizdų gausoje vienu metu vyksta mokymasis, žaidimai ir atsipalaidavimas, reabilitacija.
         Oficialus naujojo sensorinio kambario atidarymas vyko 2018 m. kovo mėn. 28 d. 10 val. Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje. Jame dalyvavo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Švietimo skyriaus, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros atstovai, Šiaulių vaikų globos namų ,,Šaltinis“ darbuotojos, vaikai, tėvai ir globėjai, sensorinės įrangos specialistai  iš VšĮ „Penki pojūčiai“. Žr.Galerija 

        Plačiau
2018 03 29 Netradicinio ugdymo diena
           Kovo 28 dieną mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena. Mokiniai, tėvai, globėjai dalyvavo keturiose skirtingose, netradicinėse ugdymo erdvėse: naujos kartos sensorinės įrangos, interaktyvios lentos kabinetuose, aktų ir sporto salėse. Žr.Galerija 
 

 

Plačiau

2018 03 29 Inkilų paroda – konkursas
       Kovo 29 dieną popietinių grupių auklėtiniai su auklėtojomis Dalia Stankevičiene, Alma Nemaniene, Simona Šambariene, Ligita Anučauskyte vyko į Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro organizuotą inkilų parodą – konkursą Talkšos pakrantėje, prie skulptūros ,,Geležinė lapė“.  Renginio metu vaikai ne tik dalyvavo inkilų parodoje – konkurse, bet ir klausėsi, atpažino paukščių balsus, kreidelėmis piešė ant asfalto. 

2018 03 29 Integruota pamoka ,,Velykų margutis“
                 Kovo 29 dieną 1 ir 3 lavinamosiose klasėse (mokytojos Sanjana Šedovikienė ir Margarita Jurevičienė) vyko integruota pamoka ,,Velykų margutis“, kurios metu mokiniai margino velykinius margučius naudodami ebru techniką.   Žr.Galerija 
2018 03 28 Popietė ,,Šv.Velykų belaukiant“
       Kovo 28 dienos popietę auklėjamųjų grupių ,,Žiogeliai“ ir ,,Spindulėliai“ vaikai su auklėtojomis Alma Nemaniene ir Sanjana Šedovikiene margino velykinius margučius, kuriuos prekybos ir pramogų centre ,,Saulės miestas“ išsikeitė į Kinder Surprise kiaušinius.